STEM; Science Fen , Technology Teknoloji , Engineering Mühendislik ve Mathematics Matematik kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşmaktadır. STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda ilk olarak problem belirlenmektedir. Çocuğun belirlediği problem çok kapsamlı olmak zorunda değildir. Çözümleme sürecinde matematik ve fen derslerinde öğrendiği konuları hatırlayıp, teknoloji ve mühendislik ile ilgili yeteneklerini kullanarak uygulamaya çevirmekte ve çözüme ulaşmakta bu süreçte yeni bilgilerde öğrenmektedir. Böylece öğrenme de kalıcı hale gelmektedir. Bu eğitim modelinin çocuğa en büyük katkısı 21.yüzyıl becerilerini kazandırmasıdır. Yani çocuk problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, sorgulama gibi becerileri bu süreçte kazanmaya başlamaktadır. STEM modeli her ne kadar öğrenci merkezli bir model olsa da, çocuğun problemi çözme aşamalarında öğretmenin bu süreci iyi takip etmesi ve öğrenciye doğru basamakları izlemesi konusunda yardım etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda STEM eğitimini öncelikle eğitim liderleri olan öğretmenlere vermemiz gerektiği gündemi oluşmaktadır. Teknik Destek programı kapsamında; Adıyaman Gerger ilçesindeki resmi okul ve kurumlardan alınacak Öğretmen başvuruları doğrultusunda ve istenen kriterlere uygun bulunan Fizik, Bilişim Teknolojileri, Fen-Teknoloji , İlköğretim veya Ortaöğretim Matematik branşlarından 20 öğretmen olmak üzere genel toplamda 20 öğretmene yönelik eğitim yapılacaktır. - STEM ders planı örneği oluşturma, - Sismograf uygulaması, - Dünyada STEM uygulamaları, - Türkiye'de STEM ihtiyaç ve uygulamaları, - STEM Materyal Eğitimi ve Tasarımı, - STEM uygulama etkinlikleri, - STEM konusunda yapılan çalışmaların tanıtılması konularında alanında uzman eğitici tarafından öğretmenlerimiz eğitim almışlardır.
http://www.gerger.gov.tr/gergerde-ogretmenlere-stem-egitimi